U výzvy došlo k aktualizaci textu výzvy a doplnění postupu pro získání souladu plánu transformace podniku s Regionální sektorovou vzdělávací strategií. Postup je popsán v Pravidlech pro žadatele, pro přehlednost byla tato informace doplněna i do textu výzvy. Současně byla také upravena příloha č.1 – plán transformace podniku, týkající se výzev č. 31, 32 i 33.

Změny jsou platné od 24. 4. 2024.

Aktuální verzi textu výzvy a přílohy najdete na stránce výzvy.