Spuštění Operačního programu Spravedlivá transformace se blíží do finále. Po vyladění podmínek programu se v polovině září očekává schválení programového dokumentu Evropskou komisí. Vyhlášení prvních výzev by tak mělo proběhnout ještě na podzim tohoto roku.

Pro úspěšné dokončení příprav se na začátku září sejdou členové Monitorovacího výboru OPST, který vykonává dohled nad programem, průběžně jej monitoruje a posuzuje jeho pokroky směrem k dosažení jeho cílů. Na výboru bude představen koncept skupinových (zastřešujících) projektů a oblasti, které budou tímto způsobem podpořeny. Prezentováno bude mimo jiné nastavení tematických výzev, na nichž aktuálně probíhají finální přípravy, a zmíněny budou také plánované finanční nástroje.