Operační program Spravedlivá transformace podporuje i tzv. skupinové (neboli zastřešující) projekty. V rámci těchto projektů je správa programu částečně přenesena i na kraje.

K čemu jsou určeny skupinové projekty?

Jakých oblastí podpory se týkají?

Primárně se budou skupinové projekty zaměřovat na tato témata:

Jak skupinové projekty fungují?

Na základě výzvy se kraje přihlásí s žádostí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Po jejím zpracování a schválení kraj vyhlašuje vlastní výzvu pro příjemce – podniky, obce, školy a další subjekty. Žadatelé o podporu se tak hlásí až na základě krajské výzvy. Všechny projekty kontroluje a schvaluje kraj. Ten také podporu vyplácí a následně tyto drobné projekty konečných příjemců souhrnně vykazuje Státnímu fondu životního prostředí ČR / Ministerstvu životního prostředí.