V Karlových Varech se ve dnech 27. a 28. června konala prestižní událost evropského formátu s názvem Annual Political Dialogue. Setkání poskytlo dostatek prostoru k diskuzi o současných nejpalčivějších otázkách týkajících se přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

V revitalizovaných Císařských lázních se odehrála událost zaměřená na transformaci uhelných regionů. Diskutovala se probíhající energetická krize a s ní související energetická soběstačnost nebo využívání alternativních zdrojů energie. Jako základní faktor úspěšné transformace byla skloňována schopnost realizovat životaschopné projekty, které by podpořily rozvoj regionů a pomohly od závislosti na fosilních palivech.

V rámci jednotlivých panelů vystoupily eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson a pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Českou republiku zastupoval také ministr životního prostředí Petr Hladík, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro regionální rozvoj Ivan Bartoš i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jak nejlépe připravit uhelné regiony na přicházející změny?

Zaznělo mnoho oblastí, které potřebují podporu. Jednak je to rekvalifikace pracovníků uhelného průmyslu, vzdělávání a zajištění dostatku nových pracovních míst, minimalizace negativních důsledků dekarbonizace na ekonomiku a diverzifikace energetických zdrojů. V průběhu tematických seminářů se řešilo mnoho konkrétních výzev, jako např. pomalá transpozice EU směrnic, nedostatek času na implementaci opatření a realizaci projektů, či principy zapojení zainteresovaných osob do komunitní energetiky. Velkou pozornost si získalo též téma zapojování mladých. Ti totiž budou žít v budoucnosti, kterou máme nyní možnost ovlivnit.

Další den byly pro účastníky konference připraveny exkurze; návštěva teplárny v Karlových Varech a elektrárny ve Vřesové, kde se plánují rozsáhlé dekarbonizační aktivity. Dále návštěvy firem, které využily dotační a grantový titul „inovační voucher“ a díky nim navázali spolupráci s výzkumnými a kreativními organizacemi či univerzitami. Třetí a zároveň nejzajímavější exkurze byla cestou do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Účastníci mohli vidět poslední fungující povrchový důl v kraji, a to hnědouhelný důl Jiří a následně zavítat na jezero Medard. Toto jezero je strategickým projektem, který žádá o podporu programu Spravedlivá transformace a je perfektní ukázkou jakým směrem se rekultivace a oživení původních dolů může ubírat.

Závěrem bylo přijato Karlovarské prohlášení, jež nastavuje cestu, kterou by měla debata o budoucnosti uhelných regionů směřovat. Vyzdviženy byly cíle Spravedlivé transformace a témata pro kooperaci zasažených regionů mezi sebou. Toto závěrečné prohlášení naleznete v příloze. Událost tak propojila uhelné regiony napříč Evropou a nabídla příležitost k další spolupráci.