Zástupci ministerstev, Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, občanských i nevládních organizací se sešli v Praze u příležitosti zasedání 5. Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace. Hned v úvodu zasedání všechny srdečně přivítal zástupce Evropská komise, který ocenil dosažený pokrok v implementaci programu. V porovnání s dalšími členskými státy je Česko v čele pomyslného žebříčku.

Vyhlášeny již byly výzvy v objemu přes 30 mld. Kč. Celkový počet podaných projektů vzrostl na 325 s požadovanou dotací ve výši 20 mld. Kč. Nejatraktivnější jsou výzvy určené na zlepšení konektivity škol a modernizaci odborných učeben, a proto byla u některých z nich navýšena alokace. Nejen zástupci Evropské komise pozitivně hodnotili úvěr Transformace, o který byl velký zájem hlavně v Karlovarském kraji.

V polovině listopadu jsme vyhlásili výzvu na podporu řemeslných inkubátorů s připraveným financováním ve výši 450 mil. Kč. Současně s touto výzvou plánujeme uspořádat webinář, kde žadatelé získají veškeré informace o výzvě. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na FB nebo v pozvánce na webu.

Do konce tohoto roku plánujeme vyhlásit další výzvy na zastřešující projekty krajů, včetně filmových voucherů a motivačních příspěvků pro podporu výzkumníků v Moravskoslezském kraji, a voucherů pro přípravu projektů ve všech třech krajích. V Moravskoslezském kraji navíc pracujeme na přípravě tzv. Brownfield fondu, úvěrového nástroje s alokací 1 mld. Kč, který plánujeme spustit v polovině příštího roku.

S blížícím se koncem letošního roku uzavíráme výzvu na podporu strategických projektů s alokací přibližně 20 mld. Kč. Rozhodující bude, zda všechny projekty podají žádosti a zda budou schváleny, což ovlivní další fázi implementace programu. Dosud bylo předloženo 17 strategických projektů. Očekáváme, že zbývajících 15 projektů podá žádost o dotaci do konce roku. Přehled všech strategických projektů naleznete na stránce Strategické projekty.

V programu se také plánují změny. První revize programového dokumentu navrhuje rozšíření podpory vodíku v Karlovarském kraji a možnost podpory neinvestičních projektů v neziskovém sektoru, zejména v oblasti environmentální a klimatické osvěty. Navržená revize byla schválena členy Monitorovacího výboru a bude předložena Evropské komisi k potvrzení.

Poslední letošní zasedání Monitorovacího výboru OPST proběhne online 13. prosince a zaměří se na podporu rozvoje vodíkových údolí, další pilíře sociální stabilizace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a harmonogram výzev pro rok 2024. Více informací o programu Spravedlivá transformace naleznete na webu www.opst.cz nebo na sociálních sítích IG, FB a Youtube..