on-line
K již dříve vyhlášeným výzvám podporujícím rozvoj podnikání v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji se dnes přidaly i tři nové dotační výzvy na podporu vzniku řemeslných inkubátorů na území uhelných regionů. Podrobnosti podpory vám představíme na webináři 30. listopadu 2023. Odkaz na připojení naleznete v přiložené pozvánce.

Řemeslné inkubátory vytvoří místním komunitám prostor pro posilování vztahu k řemeslným oborům, rozvoj drobného podnikání, setkávání, výměnu zkušeností a vzdělávání.

Nové výzvy zafinancují:

  • Rozšíření prostor a modernizaci otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení;
  • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomii.

Podpora se pohybuje v rozmezí od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč a celkově může pokrýt až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro Karlovarský kraj je alokace 50 mil. Kč.

Pro Ústecký kraj je alokace 200 mil. Kč.

Pro Moravskoslezský kraj je alokace 200 mil. Kč.

Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2023 (12:00) do 31. 12. 2024 (12:00).

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027. Projekty je možné začít realizovat po vydání právního aktu o poskytnutí dotace.

Pro zájemce o dotace, kterými mohou být obce, nadace, spolky a další subjekty, jsme připravili interaktivní webinář, na kterém představíme podmínky podání žádosti a také odpovíme na Vaše dotazy.

Webinář se uskuteční on-line formou 30. listopadu od 13 hod., připojit se můžete přes odkaz v pozvánce, kterou naleznete také na webu OPST v sekci „Jak na dotaci“ nebo na FB OPST v Události.  Registrace na webinář není nutná.

Odkazy na jednotlivé výzvy:

19 – Řemeslné inkubátory – Karlovarský kraj

20 – Řemeslné inkubátory – Ústecký kraj

21 – Řemeslné inkubátory – Moravskoslezský kraj