Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů Operačního programu Spravedlivá transformace.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
9. 12. 2022 - 31. 12. 2029
Alokace
1 500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Dokumenty k výzvě

Příjemci podpory
  • Kraje
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Státní fond životního prostředí ČR
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu