Výzva je vyhlášena za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategického projektu GET centrum UJEP.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
30. 5. 2024 - 15. 7. 2024
Alokace
982 430 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete zde.

Akce a semináře
Příjemci podpory
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu