Stav výzvy
Vyhlášená
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
21. 6. 2024 - 30. 9. 2024
Alokace
41 400 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

  • Tvorba strategických dokumentů a na ně navazujících dokumentů zaměřených na rozvoj vodíkových údolí
  • Osvětové a vzdělávací aktivity o vodíkovém hospodářství

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
  • Příspěvková organizace kraje
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení
  • Zapsaný spolek
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu