Výzva je vyhlášena za účelem poskytnout finanční podporu na realizaci zastřešujících projektů. Na výzvu navazuje krajská výzva.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
2. 1. 2024 - 30. 4. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

  • Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci způsobilých projektů.
  • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně souvisejících podkladových dokumentací pro způsobilé projekty.

Dokumenty k výzvě

Obecně platné přílohy

Navazující výzva Ústeckého kraje

Akce a semináře
Příjemci podpory
  • Kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu