Jedná se o startovací grant pro držitele PhD. na realizaci výzkumného projektu v Moravskoslezském kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
2. 1. 2024 - 30. 4. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

Jedná se o startovací grant pro držitele PhD. (nebo jeho ekvivalentu) na realizaci výzkumného projektu.

Cílem voucheru je:

  • vznik postdoktorandských pozic pro excelentní zahraniční absolventy doktorských studijních programů nebo osoby s titulem PhD. a dlouhodobou zahraniční zkušeností, na univerzitách v Moravskoslezském kraji.
  • vytváření excelentních výzkumných týmů na univerzitách v Moravskoslezském kraji s akcentem na uplatnění absolventů doktorských studijních programů, jejich následný kariérní rozvoj a posílení excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích na univerzitách v Moravskoslezském kraji.

Dokumenty k výzvě

Obecně platné přílohy

Akce a semináře
Příjemci podpory
  • Kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu