V rámci výzvy je podporována příprava projektové dokumentace a budování technické infrastruktury pro projekty tzv. strategických brownfieldů Moravskoslezského kraje.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
průběžná jednokolová
Podání žádosti
14. 8. 2023 - 30. 6. 2025
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

 • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území.
 • Příprava území na další investice. Podpora přípravy technické infrastruktury v rámci lokalit brownfieldů zahrnující místní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě, obnovitelné zdroje energie, rozvody energií a sítě a datové sítě.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
 • Církve a církevní organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu