Zde najdete zápisy a prezentace ze zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.