Upozorňujeme žadatele, že od 8. prosince 2022 dochází k formálním úpravám v Příloze č. 6 výzev Strategické projekty Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje (číslo 1, 2 a 3/2022).

Změny spočívají v opravě některých výpočtových vzorců. Všechny změny jsou označeny v samotné příloze.