Upozorňujeme žadatele, že od 9. ledna 2023 dochází k úpravě v Příloze č. 6 u výzev na strategické projekty Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje (výzvy číslo 1/2022, 2/2022 a 3/2022).

Změna spočívá v přidání sloupce pro výpočet nezpůsobilé části DPH. Změna je označena v samotné příloze.