Zveřejňujeme metodický list č. 01/2022 s výkladem a příklady výpočtu úvazků, jednorázových částek a jednotkových nákladů na pracovníky hrazené z přímých výdajů strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace.

Metodický list upřesňuje otázky stanovení maximální výše úvazku; výpočet jednorázové částky hlavního administrativního týmu a výpočet jednotkového nákladu odborného pracovníka/ člena odborného týmu projektu včetně ukázkových příkladů a příkladu zapracování do přílohy č. 6 výzev na realizaci strategických projektů v jednotlivých krajích OPST.