Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za sebou první rok fungování. Rádi bychom se proto ohlédli za uplynulým rokem a shrnuli postup v realizaci programu.

Do konce roku 2023 bylo ve výzvách vyhlášeno přes 77 % alokace programu, přijali jsme žádosti za více než 74 % alokace. Z původně doporučených 34 strategických projektů svou žádost podalo 31.

V roce 2024 je naplánována řada dalších výzev, jejichž přehled jsme právě zveřejnili. V dubnu se mohou v Ústeckém a Karlovarském kraji těšit na vyhlášení výzev pro zastřešující projekty krajů, ze kterých budou financovány kreativní, preinkubační a digitální vouchery pro veřejný sektor.  Na jaro připravujeme tematické výzvy pro rozvoj vodíkových údolí v uhelných regionech. A nelze opomenout ani oblast lidských zdrojů, ve které chystáme např. výzvu na posílení sociální stability v Karlovarském a Ústeckém kraji nebo program na podporu zaměstnanosti v Ústeckém kraji.

O dalších vyhlašovaných výzvách Vás budeme průběžně informovat na webu a na sociálních sítích OPST.