V rámci změn byla mj. přidána nová kapitola k vyhlášené výzvě „Podpora zaměstnanosti“. Seznam všech změn 14. verze Pravidel naleznete na stránce č. 9 dokumentu.

Dokument obsahuje přehled nejdůležitějších informací, které žadatelé potřebují na cestě k úspěšnému získání dotace a následné realizaci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně všech příloh i další dokumenty vztahující se k Operačnímu programu Spravedlivá transformace naleznete v sekci Dokumenty.