Dokument obsahuje přehled nejdůležitějších informací, které žadatelé potřebují na cestě k úspěšnému získání dotace a následné realizaci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Kompletní znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory včetně všech příloh naleznete v sekci Dokumenty.