Na konci dubna vyšla analýza institutu EUROPEUM, která se zabývá jak národní kapacitou, tak organizačními schopnostmi státu pro efektivní fungování z Fondu spravedlivé transformace. Závěrem zprávy je, že Česká republika je ve srovnání s ostatními zeměmi úspěšná z hlediska rychlosti čerpání, a to zejména díky existenci předchozích struktur a strategií věnovaných uhelným regionům.

Podle většiny respondentů z řad úředníků a stakeholderů bylo zřízení specializovaného fondu a operačního programu pro spravedlivou transformaci přínosné, protože přimělo uhelné regiony přemýšlet i jednat o svých prioritách a zintenzivnilo tak spolupráci mezi státem a příslušnými kraji.

Česká republika dokázala připravit Plán spravedlivé územní transformace jako jedna z nejrychlejších v Evropské unii. Většinu alokace z Fondu spravedlivé transformace jsme již vypsali ve strategických projektech nebo tematických výzvách.

V současné době je schváleno výběrovou komisí 21 strategických projektů z celkových 31 žádostí za téměř 18 mld Kč a další procházejí hodnocenímZ celkové alokace programu již bylo vyhlášeno více než 50 výzev za téměř 32 miliard Kč. 

V nastartování distribuce fondu české státní správě významně pomohla předchozí existence strategie RE:START a Regionálních stálých konferencí, které nadefinovaly oblasti podpory i ustanovily úřady odpovědné za rozvoj uhelných krajů. To ukazuje, že připravenost a dlouhodobé plánování může pomoci v čerpání fondů i regionálnímu rozvoji obecně. Fakt, že OPST na rozdíl od jiných fondů může kombinovat investiční a neinvestiční výdaje, zase mohl přispět k popularitě velkých strategických projektů v rámci tohoto programu.

Z analýzy vyplývá, že rychlost čerpání i účelnost případného Fondu spravedlivé transformace 2 by mohla být snadnější díky využití již existujících, byť vylepšených úřednických struktur v příštím programovém období. Analýzu spolu s vyjádřením Ministerstva životního prostředí si můžete přečíst zde.