Celkem 31 žádostí se sešlo na konci roku 2023 ve výzvě pro strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), která podporuje tzv. uhelné regiony. Již sedm z těchto projektů (LERCO, Černá kostka, CEPIS, REFRESH, TPA, POHO PARK Gabriela a TCÚK) získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace a nyní čerpají finance na realizaci. Hodnocení zbývajících žádostí stále probíhá a dokončení procesu se předpokládá do poloviny tohoto roku. Alokace na strategické projekty tvoří zhruba polovinu z celkové částky 39,4 miliard Kč, která je v OPST rozdělena mezi 3 uhelné regiony, které v České republice dlouhodobě patří mezi strukturálně postižené kraje.

„Je potřeba srovnat startovní čáru. Uhelné regiony, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, se kvůli odklonu od těžby potýkají s různými negativními dopady. Díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace můžeme podpořit strategické projekty, které pomáhají například s navýšením nových pracovních míst, udržením stávajících, rozvojem podnikání, kultury, vzdělávání, výzkumu i inovací. Už teď je pro tyto kraje v programu OPST vyhlášeno 50 výzev za skoro 32 miliard korun. Míří nejen do škol, ale i do inovačních a výzkumných center, malých i středních podniků nebo projektů na obnovu krajiny po těžbě. Obyvatelé i příroda uhelných regionů se tak mnohem lépe mohou přizpůsobit náročné proměně a nemusí tak doplácet na uhelnou minulost,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Proces hodnocení
Strategické projekty prochází čtyřstupňovým hodnocením
, ve kterém jsou posouzeny nejen formality a ekonomická stránka projektů, ale i jejich reálné přínosy. Během této fáze zapojuje MŽP domácí i zahraniční experty. Poté zasedá Regionální stálá konference příslušného kraje (RSK), která je hlasem daného regionu a realizaci projektu může doporučit Výběrové komisi, jejíž členy tvoří zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a zástupci věcně příslušných ministerstev.

„Hodnocení strategických projektů není jednoduché. Ke každé projektové žádosti se přistupuje individuálně a svým způsobem i unikátně, což se logicky odráží na délce procesu. Klademe důraz na kvalitu, protože změna a benefity, které tyto strategické projekty do regionů mají přinést, jsou pro nás zásadní,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Strategické projekty v krajích
V současné době je nejvíce schválených projektů z Moravskoslezského kraje, a to 6. Mezi další projekty, které podaly žádost a prošly výběrovou komisí patří CVE, TRAUTOM a CIRKARÉNA. Projekty MUSEUM+, Education District, PODOLUPARK a EDEN jsou v procesu hodnocení. O všech projektech z regionu si můžete přečíst zde.

V Ústeckém kraji je mimo Transformačního centra v hodnocení nejdále projekt SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii a RUR – Region univerzitě, Univerzita regionu, které již prošly výběrovou komisí. Další 2 projekty Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem a GET centrum UJEP byly projednány na RSK Ústeckého kraje ve středu 24. dubna a získaly doporučení postoupit do výběrové komise MŽP. Zbývající projekty (Animace pro spravedlivou transformaci, Těžba lithia na Cínovci a H2 Triangle) projdou Regionální stálou konferencí již v průběhu května. Podrobnosti o projektech, které se připravují v Ústeckém kraji jsou dostupné zde.

Z Karlovarského kraje prošly Výběrovou komisí již čtyři projekty, které by nyní měly obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o projekty Medard, Sokolovská investiční a green development, Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum. U zbývajících projektů (Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Horský hotel Klínovec, Chytrá krajina 2030+, Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář (4K) a Vl:Aštovka) se předpokládá jejich představení na RSK Karlovarského kraje v dubnu a květnu. Více informací o projektech, které se připravují v Karlovarském kraji naleznete zde.

Z celkové alokace programu Spravedlivá transformace již bylo vyhlášeno více než 50 výzev za téměř 32 miliard Kč. Velký zájem je například o podporu na zlepšení konektivity škol nebo vybudování odborných učeben.  Z těchto výzev budou realizovány i moderní řemeslné dílny pro středoškoláky na Ústecku nebo zelená učebna v Děčíně na Karlovarsku. V rámci balíčku výzev na obnovu území po těžbě vznikne například ze staré konírny nové komunitní centrum v Karviné. Dále je velmi žádaný bezúročný úvěr Transformace, který poskytuje Národní rozvojová banka nebo vouchery pro podnikatele, které z prostředků OPST poskytují krajské úřady. Informace o všech vyhlášených výzvách najdete zde.

Podpora po roce 2027
Finanční podpora transformace uhelných regionů musí podle ministra životního prostředí Petra Hladíka pokračovat i po roce 2027. Na nedávné Radě EU proto vyzval ostatní členské státy, aby se přidaly ke Karlovarskému prohlášení, které s tímto cílem vzniklo v minulém roce. „Chceme pokračování silné evropské podpory uhelných regionů, protože se ukazuje, že jejich transformace není zdaleka hotová a potřebuje dlouhodobou finanční a politickou podporu. Přechod uhelných regionů na cestu dekarbonizace je časově a finančně náročný, není ho možné plně realizovat během jednoho programového období,“ dodává ministr.