Ze 35 schválených projektů se jich do vyhlášené výzvy na podporu strategických projektů přihlásilo již 14. Výzva je otevřena do konce roku 2023.

Nejvíce přihlášených projektů je v Moravskoslezském kraji, kde se o podporu aktuálně uchází 10 z nich. Dva projekty (LERCO a ČERNÁ KOSTKA) již prošly i jednáním Výběrové komise, která představuje poslední článek v procesu hodnocení projektů. Jednání Výběrové komise předcházel náročný proces hodnocení podaných projektů, jehož průběh přibližujeme níže.

Výběrová komise doporučila k financování i řadu projektů podaných do tematických výzev Odborné učebny ve středních školách a Konektivita škol, které jsou vyhlášeny pouze pro školy v uhelných regionech. Projednáním výběrové komise prošly projekty s celkovou alokací 4,6 mld. Kč, které již brzy dostanou rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podané žádosti o podporu strategických projektů ve třech uhelných krajích ukazuje přehledná mapa:

Strategické projekty jsou považovány za tzv. vlajkové lodě a měly by mít klíčový vliv na regiony. To je také důvod proč jim náleží téměř polovina alokace celého programu. Na těchto vlajkových lodích se shodli zástupci veřejného, soukromého, akademického i neziskového sektoru uhelných regionů.

Jedná se o komplexní projekty, náročné na hodnocení po odborné i časové stránce. Složitý proces hodnocení žádosti přibližuje následující schéma. Více se o strategických projektech můžete dozvědět na webu Operačního programu Spravedlivá transformace.