Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor umožňuje snadnou a okamžitou přípravu tiskových podkladů a výrazně tak urychlí výrobu povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

Generátor povinné publicity SFŽP ČR je dostupný na stránce publicita.sfzp.cz a v současnosti jej využijí úspěšní žadatelé nebo zprostředkovatelé žádostí v následujících programech:

  • Národní program Životní prostředí – nově vyhlašované výzvy od května 2022
  • Národní program Životní prostředí – Národní plán obnovy
  • Národní program Životní prostředí – Zastřešující schéma
  • Nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

Tzv. povinnou publicitu jsou povinni plnit příjemci dotační podpory ihned po zahájení projektu. V praxi to znamená, že musí informovat o získání podpory veřejnost pomocí předem určených nástrojů povinné publicity. Těmi jsou nejčastěji plakát A3, dočasný billboard, elektronický billboard nebo pamětní deska.

Po výběru vhodného nástroje podle parametrů projektu si uživatelé pomocí generátoru sami vytvoří grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity. Vygenerovaný podklad mohou rovnou bez dalšího schvalování použít k výrobě.

Na webu publicita.sfzp.cz je k dispozici také podrobný návod pro práci s aplikací a nejčastější otázky a odpovědi. V případě doplňujících dotazů je možné kontaktovat pracovníky SFŽP ČR na e-mailu publicita@sfzp.cz.

U ostatních programů administrovaných Fondem (OPŽP 2014–2020, Norských fondů, Modernizačního fondu, dosavadních výzev NPŽP) probíhá příprava podkladů pro povinnou publicitu i nadále beze změny, o bezplatnou přípravu tiskových podkladů je možno požádat SFŽP ČR e-mailem či prostřednictvím webového formuláře.