Šesté a v tomto roce poslední zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) proběhlo online 13. prosince 2023. Program se podařilo dobře nastartovat a konec prosince bude prvním velkým milníkem v jeho implementaci, protože skončí příjem žádostí o podporu strategických projektů, které představují celou polovinu finanční alokace programu.

Letos bylo vyhlášeno 45 výzev za celkových 10,2 mld. Kč, do kterých žadatelé podali 370 žádostí v objemu cca 25 mld. Kč. Z toho již celkem 179 projektů disponuje vydaným právním aktem, což znamená, že mohou čerpat finanční prostředky.

Výzvy, u kterých zatím nedochází k čerpání, budou prioritou pro příští rok. Připravují se také semináře v regionech i další webináře pro žadatele.

Několik strategických projektů jako např. např. CEPIS, REFRESH nebo LERCO se přiblížilo k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotaci již získal projekt Moravskoslezského kraje Černá Kostka. Za Ústecký kraj je v procesu hodnocení nejdále Transformační centrum a v Karlovarském kraji pak projekt Medard. Zbývajících 7 strategických projektů má čas na podání žádostí o podporu do konce letošního roku.

Dalším důležitým tématem OPST je podpora rozvoje vodíkových údolí. Nyní bude na krajích, aby připravily kvalitní strategie a akční plány, které by bylo možné podpořit v realizaci konkrétních vodíkových projektů. Cílem je také podpořit informovanost široké veřejnosti o vodíkových technologiích. První výzva na podporu kapacit pro každý kraj na tvorbu strategií bude vyhlášena v 1. čtvrtletí příštího roku.

V roce 2024 se program zaměří také na posílení sociální stability zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji. Plánuje se vzdělávání pracovníků v oblasti preventivních a sociálních služeb, podpora činnosti sociálních pracovníků a preventistů v terénu nebo podpora mimoškolních preventivních pobytů pro děti a mládež.

Další monitorovací výbor je předběžně plánován na konec února 2024.