Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima“ startuje od 16. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus nabídne ukázky inspirativních řešení ze strany měst, krajů a firem, která snižují emise skleníkových plynů nebo pomáhají přizpůsobit se dopadům klimatických změn. Pořad vznikl s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

„Objeli jsme Česko od Aše po Karvinou a Vsetín a podařilo se nám s kamerou navštívit více jak dvacet různých lokalit v celkem dvanácti krajích. Vedle zmapování konkrétních klimatických projektů jsme se v rozhovorech se zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru zajímali také o téma zapojení Česka do probíhající zelené transformace. Z našeho pohledu je cesta k nízkoemisní budoucnosti opravdovou výzvou pro celé Česko, ale zároveň je to jedinečná příležitost k modernizaci naší země, posílení její energetické bezpečnosti, vytvoření nových pracovních míst i zajištění zdravějšího prostředí k životu pro nás všechny. A právě o těchto přínosech je třeba nahlas mluvit, aby se lidé zelené transformace nebáli,“ popisuje cíle a obsah pořadu jeho moderátor a spoluscenárista Michal Žák.

Příklady dobré praxe i z uhelných regionů

Mezi představenými příklady dobré praxe figurují i projekty podpořené z evropských dotačních programů, které administrativně zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Ať už se jedná o Operační program Životní prostředí, Modernizační fond nebo Norské fondy. Zvláštní pozornost věnuje série i problematice spravedlivé transformace tzv. uhelných regionů. „Jsme moc rádi, že se toto velmi aktuální téma podařilo do seriálu zařadit, a to díky dlouhodobé dobré spolupráci se SFŽP i s jednotlivými kraji,“ doplňuje Žák.

„Vítáme záměr tvůrců pořadu představit veřejnosti téma spravedlivé transformace a oceňujeme snahu zdokumentovat na regionální a lokální úrovni co nejvíce konkrétních projektů, které jsou šetrné ke klimatu a životnímu prostředí,“ podotýká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Financování klimatických opatření

Dalším důležitým tématem, kterým se pořad zabývá, je zapojení soukromého kapitálu do financování zelené transformace a s tím spojená otázka udržitelného investování a tzv. ESG kritérií. „Vstup bankovního sektoru do této transformace, jeho spolupráce s veřejným sektorem a současně tlak na to, aby se zeleným směrem vydaly i podniky, je naprosto klíčovou věcí,“ zdůrazňuje Petr Kalaš z České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která se podílela na vzniku této nové čtyřdílné série i jejích dvou předchůdkyň: Klima mění Česko (2018) a Česko řeší klima (2020).

„ESG se stává klíčovou součástí firemní strategie a začíná zásadně ovlivňovat hodnotu firmy. Stává se tedy důležitým ukazatelem jak pro investory, tak pro finanční instituce. Podpoře udržitelného podnikání přikládáme velký význam a těší nás, že se tento televizní projekt příkladům udržitelného podnikání v praxi věnuje,“ říká Blanka Beranová, manažerka Udržitelnosti ve Skupině ČSOB.

Inspirace z Norska a klimatické vzdělávání

Vedle řady tuzemských příkladů má v seriálu prostor i klimatická agenda dvou vybraných norských měst. „Pro zdůraznění evropského kontextu jsme vyjeli s kamerou i za hranice Česka. Natáčeli jsme v Oslu a Stavangeru. Obě města systematicky pracují na dosažení klimatické neutrality, takže věřím, že reportáž o jejich počínání bude zpestřením pořadu a třeba i inspirací pro česká města,“ vysvětluje Žák a dodává: „Na závěr bych ještě rád upozornil na téma klimatického vzdělávání, protože i tato důležitá oblast se v našem pořadu objeví“.

Pořad poběží na programu ČT2 od 16. listopadu do 8. prosince. Každý týden bude k vidění nový díl, a to jak na televizní obrazovce, tak i v iVysílání na webu České televize. V tomto internetovém archivu bude pořad kdykoliv k dispozici pro případné přehrání a shlédnutí.

Partneři pořadu:

 • Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • E.ON Česká republika, s. r. o.
 • Karlovarský kraj
 • Magistrát statutárního města Brno
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Moravskoslezský kraj
 • ŠKO-ENERGO, s. r. o.
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Ústecký kraj
 • Velvyslanectví Norského království