Na podporu komplexních projektů digitalizace pro pečovatelské služby v Ústeckém kraji je v Operačním programu Spravedlivá transformace připraveno 230 milionů korun.

Digitální inovace jsou důležitou oblastí transformace uhelných regionů. Podpořen bude krajský projekt komplexního charakteru, který bude řešit zavedení digitálních technologií všech poskytovatelů, kteří jsou součástí tzv. základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Žadatelé mohou čerpat dotaci na nákup, vývoj a vybavení pečovatelských služeb digitálními technologiemi, vytvoření a vybavení integrovaných výcvikových center, vzdělávání, poradenské služby v oblasti řízení organizací, procesního řízení a strategického plánování nebo IT, mzdové náklady a další vybrané služby.

Příjem žádostí pro Ústecký kraj je otevřen od 31. května do 31. srpna 2023.

17. výzva