Informujeme o vyhlášení výzvy pro mladé lidi z „uhelných regionů“, kterým není lhostejný rozvoj regionu, ve kterém žijí a chtějí přispět k jeho transformaci vlastními projekty.

Přijďte s nápadem projektu, který snižuje dopady klimatického oteplování, řeší problémy spojené s útlumem těžby uhlí nebo pomáhá zranitelným lidem z vašeho regionu se vyrovnat s dopady odchodu od uhlí a směřováním ke klimaticky neutrální ekonomice.

Tato výzva k předkládání návrhů projektů je v rámci projektu EUTeens4Green- A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition spolufinancovaného EU.

Výzva na projekty probíhá do 9. ledna 2023. Maximální částka, kterou projekt může získat je 10.000 EUR. Výzva je určena mladým lidem ve věku od 15 – 24 let nebo jejich mládežnickým organizacím z Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Přihláška návrhu projektu se podává v anglickém jazyce.

Více informací o projektech se můžete dozvědět na webináři, který je pořádán každou středu a sobotu od 18:00 (až do 2. listopadu 2022).

Buďte s kamarády pozitivní změnou svého regionu! Přihlaste svůj projekt zde.