Podpořit rozvoj drobných podniků, jejich inovaci a digitální transformaci ve třech strukturálně znevýhodněných krajích je cílem prvních zastřešujících výzev, které se dnes otevírají v Operačním programu Spravedlivá transformace. Ministerstvo životního prostředí v nich rozdělí 410 milionů korun.

Vyhlášené zastřešující výzvy jsou určeny Karlovarskému, Moravskoslezskému a Ústeckému kraji. Kraje získané prostředky dále rozdělí ve vlastních výzvách konečným příjemcům z řad malých a středních podniků či fyzických osob. Podpora bude mít formu tří typů voucherů:

  • voucher pro rozvoj podnikání,
  • digitální voucher,
  • inovační voucher.

Podnikatelé budou moci finanční prostředky využít například na zahájení či rozšíření výroby, zlepšení fungování podniku, pořízení digitálních technologií, automatizaci procesů nebo na vývoj nových produktů a jiné inovační aktivity. Zároveň mohou prostředky využít i na tvorbu pracovních míst v oblasti inovací.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci pomáhá regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí a přechodem na nízkoemisní ekonomiku.

Výzvy jsou pro kraje otevřené jako průběžné jednokolové v období od 6. dubna do 6. října 2023.

Dokumenty a podrobné pokyny: