Cílem konference konané 16. září v Praze bylo informovat o implementaci strategie RE:START a společně projednat pátou aktualizaci Akčního plánu, který umožní strukturálně postiženým regionům (Ústeckému, Moravskému a Karlovarskému) pomoci využít další finanční prostředky z národních a evropských zdrojů v novém programovém období včetně nového Operačního programu Spravedlivá transformace, který je určen přímo pro tyto tři dotčené regiony.

Strategie RE:START je východiskem pro pomoc strukturálně postiženým a současně i „uhelným“ regionům České republiky. V rámci strategie RE:START se od roku 2017 podařilo finančně podpořit realizaci projektů v těchto regionech za téměř 10 mld. Kč nad rámec běžných dotačních prostředků.

V pořadí již pátá konference pro Strategii restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje připomněla nutnost podpory uhelných regionů, a to i v kontextu aktuálních ekonomických dopadů související s obdobím po COVID-19 a války na Ukrajině.

Konferenci zahájil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pozvání přijali zástupci jednotlivých resortů, Poslanecké sněmovny, zástupci krajů a další hosté.

„Nyní žijeme v turbulentní době, a to nejen Česká republika, ale i celá Evropa. V současné době se strukturálně postižené regiony o to více potýkají s řadou výzev. Jsme připraveni podat uhelným regionům pomocnou ruku, která přispěje k minimalizaci a překonání dopadů současných událostí. Vyjma již existujících nástrojů a dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí se v následujících letech bude jednat zejména o Operační program Spravedlivá transformace, který umožní podporu celé řady transformačních aktivit přímo v těchto regionech,“ uvedl náměstek ministryně životního prostředí Jan Kříž.