Audiovizuální tvorba je jednou z významných forem kreativního průmyslu. Naším cílem je podporou této tvorby posílit místní ekonomiku a tím také přispět k dalšímu rozvoji filmové tvorby v Ústeckém kraji, která kromě ekonomického přínosu posiluje také příliv know-how a nových technologií. Tím se celkově zvýší marketingový potenciál Ústeckého kraje.

Tzv. filmové vouchery, které jsou jednoduchou, rychlou a efektivní formou podpory, bude možné využít při tvorbě celovečerního hraného filmu a dokumentu určeného pro kina či mezinárodní festivaly nebo projektů pro online a televizní vysílání. Vouchery jsou určeny pouze na vlastní natáčení a postprodukci, nelze je využít na vývoj audiovizuálního díla.

Podmínky podpory se liší dle zaměření tvorby (hraný film/dokument/seriál), maximální výše se pohybuje od 70 do 90 % způsobilých výdajů a podpora může činit 250 tis. až 3,5 mil. Kč na jeden projekt.

Výzvu plánujeme vyhlásit ve středu 12. července a bude určena Ústeckému kraji. Po úspěšném schválení svého projektu bude mít kraj k dispozici 50 mil. Kč, které skrze filmové vouchery bude poskytovat konečným příjemcům. Těmi je široké spektrum aktérů z filmové branže, vždy se ale musí jednat o malý nebo střední podnik.