Soutěž Adapterra Awards hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu jako sucho, vedro nebo přívalové deště a shromažďuje je v inspirativní databázi. Díky tomu se tyto příklady dobré praxe mohou realizovat i na dalších místech v České republice.

Cílem soutěžní přehlídky Adapterra Awards je představit neotřelá technologická nebo přírodě blízká řešení pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně.

Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které například zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům. Adaptace soutěží o pět hlavních cen. Porota, složená z předních českých odborníků na adaptace, vybírá vítěze kategorií Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina a Pracovní prostředí. Cenu sympatie rozhoduje hlasováním veřejnost. Vítěz Ceny sympatie obdrží na rozvoj adaptačních opatření částku 50 tisíc Kč.

„Z letošních postupujících 21 finalistů je letos nejvíce, tedy dvanáct, těch krajinných. Tyto adaptace pomáhají udržet úrodnou a vlahou půdu, představují přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření nebo obnovu mokřadů a tůní. Dále postoupily čtyři budovy, čtyři veřejná prostranství a dokonce jedna společnost se svým výrobním postupem,“ shrnuje letošní ročník koordinátorka soutěže Andrea Křivánková

Každý hlasující může přidělit svůj hlas dvěma nejsympatičtějším finálovým projektům. Online hlasování na webu www.adapterraawards.cz. končí 15. října. Pětice vítězů si svá ocenění převezme 1. listopadu 2023.

Soutěžní přehlídku pořádá Nadace Partnerství a Státní fond životního prostředí ČR na ni poskytl grant z Norských fondů.