Výzva je zveřejněna za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategických projektů. Je určena pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
30. 11. 2022 - 31. 12. 2023
Alokace
8 720 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
  • Subjekty, jejichž projekty nesou status strategického projektu Moravskoslezského kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu