Školy mají o podporu z programu Spravedlivá transformace značný zájem a za necelých šest měsíců došlo u některých výzev k vyčerpání značné části alokace. Po dohodě s Regionálními stálými konferencemi byly proto některé výzvy posíleny dalšími 360 miliony korun.

6. výzva Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji – původní alokace navýšena o 300 milionů na současných 800 mil. Kč.

10. výzva Konektivita škol v Moravskoslezském kraji – původní alokace navýšena na celkových 160 mil. Kč. U této výzvy došlo také ke zkrácení lhůty pro příjem žádostí. Zájemci o dotaci mohou své žádosti podávat do 8. srpna do 12:00.

Stav čerpání všech vyhlášených výzev programu Spravedlivá transformace můžete sledovat na webu programu.