Upozorňujeme žadatele, že od 6. prosince 2022 dochází k úpravě výzev Strategické projekty Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje (číslo 1, 2 a 3/2022). Změna spočívá v odstranění rozporu ve verzi výzev publikovaných 30. listopadu 2022 v časovém vymezení způsobilých výdajů.

Úprava, která se promítla do kapitoly 6.2 Obecné podmínky způsobilosti výdajů, odráží skutečnost, že verze výzvy platné od 30. 11. 2022 uváděla v kapitole 6.1, že způsobilý je: „(…) výdaj, který vznikl příjemci podpory nebo partnerovi s finančním příspěvkem a byl uhrazen od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027“, a zároveň v kapitole 6.2, že způsobilé jsou výdaje, které: „jsou vystavené a zúčtované nejdříve ke dni 1. 1. 2021 a nejpozději k datu ukončení způsobilosti výdajů 31. 12. 2027. Výdaje jsou skutečně proplacené nejpozději do dvou měsíců od data ukončení způsobilosti výdajů“.

Tato dvě ustanovení jsou v rozporu. Obecná způsobilost výdajů je v modifikované verzi nadále ohraničená datem 31. 12. 2027. Nicméně v případě, že se jedná o osobní náklady, můžou být tyto skutečně proplacené až do dvou měsíců od data ukončení způsobilosti výdajů.

Aktualizované dokumenty: