O podporu ze spravedlivé transformace v uhelných krajích je zájem. Ke konci května žadatelé v operačním programu požádali o podporu v objemu 77,6 % celkové alokace, schválené projekty si rozdělili třetinu celkových prostředků programu. Co žadatele v blízké době čeká a na jaké výzvy se mohou začít již připravovat?

To se dozví v čerstvě aktualizovaném harmonogramu výzev Operačního programu Spravedlivá transformace k 1. červnu 2024.

V současné době běží v každém ze tří podporovaných krajů celá škála výzev, do kterých mohou možné předkládat své projekty. Na konci června končí termín pro předkládání projektů v oblasti obnovy území, a to na přírodě blízká opatření nebo opatření přispívající k ochraně biodiverzity (výzva č. 25, 26, 27 – Příroda a krajina) a na výstavbu cyklostezek či zpřístupnění a obnovu lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou (výzvy č. 28, 29, 30 – Infrastruktura). Krajům a obcím se také blíží konečný termín pro získání finančních prostředků na přípravu, plánování a koordinaci rozvoje svých území (výzvy č.  22, 23, 24 – Koncepce a příprava projektů).

Do konce roku je otevřena výzva Obnova území – veřejné služby, kultura sport, rekreace (č. 39, 40, 41) pro projekty na podporu kultury a zachování kulturního dědictví a budování sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury.

V Moravskoslezském kraji brzy vyprší lhůta pro podání zastřešujícího projektu s cílem podpořit natáčení audiovizuálních děl, jako jsou celovečerní hrané filmy a dokumenty pro kina nebo programy pro on-line a televizní vysílání. Na tento projekt pak naváže krajská výzva pro podporu regionálních aktivit.

Projekty, které prošly prvním kolem hodnocení se zaměřením na investice do inovativních zařízení v odpadovém hospodářství, mají čas pro předkládání svých žádostí do druhého kola konce října, v Karlovarském kraji až do konce roku. To je také termín v Karlovarském a Ústeckém kraji pro získání finančních prostředků na vzdělávání a rekvalifikace v podnicích zasažených transformací (výzvy č. 31 a 32 – Vzdělávání ve firmách). Ve třetím kvartálu je plánováno otevření výzev na rozvoj vodíkových údolí, infrastruktury pro zájmové vzdělávání či na podporu regionálního školství (zejména škol s nejvyšším poměrem žáků ze znevýhodněného prostředí.) V Karlovarském kraji je pro obce s nejvyšším indexem sociálního vyloučení připravována výzva na posílení sociální stability.

Přehledný harmonogram po jednotlivých krajích: