Krajský úřad Karlovarského kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje
Dovolujeme si vás pozvat na workshopy určené pro veřejný a soukromý sektor, které se budou konat ve dnech 24. - 25. dubna 2023 v Karlových Varech a 26. - 27. dubna 2023 v Ústí nad Labem.

Cílem workshopů je seznámit účastníky se zdroji financování, nabídnout konzultaci jednotlivých kroků designu, přípravy i realizace projektů pro  potřebný dopad v území, které se vyrovnává s útlumem těžby uhlí. Součástí workshopů budou také ukázky úspěšných projektů.

Program workshopů:

  • Úvod k spravedlivé transformaci regionů
  • Projekt k Fondu pro spravedlivou transformaci a přínosy pro ÚK a KVK
  • Operační program Spravedlivá transformace
  • Klíčové předpoklady úspěšného projektu
  • Financování a realizace úspěšného projektu (vč. přehledu nad/národních zdrojů)
  • Diskuse a dotazy, závěry

Časový harmonogram a místa konání konkrétního workshopu:

24. dubna 2023 v Karlových Varech – veřejný sektor

Pozvánka

Registrace

25. dubna 2023 v Karlových Varech – soukromý sektor

Pozvánka

Registrace

26. dubna 2023 v Ústí nad Labem – veřejný sektor

Pozvánka

Registrace

27. dubna 2023 v Ústí nad Labem – soukromý sektor

Pozvánka

Registrace