Inovační centrum INION, Drahomířino nábřeží 16, Karlovy Vary
Seminář Nadace Partnerství zaměřený na výzvy spojené s extrémy počasí vyvolanými klimatickou změnou, kterým bude v budoucnu čelit západní region České republiky, se koná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Paktem starostů a primátorů.

Zástupci měst, obcí a jejich příspěvkových organizací budou diskutovat o připravenosti Podkrušnohoří na rizika dlouhodobého sucha, přívalových dešťů a dalších extrému vyvolaných klimatickou změnou.

Seminář zároveň přinese inspirativní řešení, příklady z praxe či informace o možnostech dotací a technické podpory. V neposlední řadě dostanou účastníci také prostor k vyjádření svých názorů a podnětů během diskusí či panelových debat.

Program:

9.00                   Registrace účastníků

9.30 – 9.45      Úvod

9.45 – 10.15     Problémy spojené s klimatickou změnou v Podkrušnohoří a jejich možná řešení

10.15 – 11.15    Vnímání dopadů klimatické změny v regionu, bariéry pro adaptaci v obcích, doporučení pro kraj a stát

11.15 – 11.30    Shrnutí, diskuse

11.30 – 12.00    Přestávka s občerstvením

12.00 – 14.00    Inspirace z dobré praxe

14.00 – 14.30    Shrnutí, závěr

14.30 – 15.30    Oběd a neformální networking

Registraci a podrobné informace najdete na této stránce.

Pozvánka