Dne 28. března 2023 proběhlo v pořadí 3. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“). Implementace programu nabírá na rychlosti, ve výzvách jsou předloženy žádosti ve výši přes 13 mld. Kč, převážně se jedná o strategické projekty, ale plní se i další výzvy.

Zástupci z Karlovarského a Ústeckého kraje vybrané z nich v nedávné době představili v Bruselu zástupcům Evropské komise. Aktuálně je vyhlášeno 13 výzev, ve kterých je žadatelům z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje k dispozici přes 23 mld. Kč. Další výzvy budou brzy následovat. Půjde především o podporu podnikání a obnovu území po těžbě.

Detaily najdete v aktualizovaném harmonogramu plánovaných výzev, který je přiložen níže.

Hlavním tématem jednání byla zmíněná podpora obnovy území po těžbě, kdy Monitorovací výbor schválil hodnotící kritéria, a dal tak zelenou přípravě navazujících výzev. Podpora bude zacílena na lokality nejvíce zasažené těžbou uhlí, např. Sokolovsko, Mostecko nebo Karvinsko. Naším cílem je umožnit komplexní regeneraci území, podpoříme proto široké spektrum projektů zaměřených na obnovu krajiny, přírody, brownfieldů, budování infrastruktury či zajišťovaní veřejných služeb, kultury, sportu a rekreace. V této tematické oblasti budeme striktně uplatňovat pravidlo „znečišťovatel platí“ a nebudeme podporovat žádné z aktivit, které jsou vyžadovány na základě schválených zákonů.

Další Monitorovací výbor proběhne v červnu v Moravskoslezském kraji. Více  informací o Operačním programu Spravedlivá transformace naleznete  na našem webu www.opst.cz nebo nově i IG, FB a Youtube.