Hlavním cílem je vybudovat komplexní testovací centrum, kde budou pilotně demonstrovány a ověřovány možnosti, jak jednotlivé inovativní zdroje energie efektivně propojit a začlenit do stávajícího energetického mixu a následně zvýšit jejich podíl na trhu s energiemi. Projekt přispěje k řešení problémů a výzev v energetice, ke snížení energetické náročnosti a k nahrazení fosilních zdrojů.

Projekt rozvíjí podmínky pro vývoj a aplikaci nových čistých zdrojů energie a možností ukládání do horninového prostředí pro mezisezónní využití. Klíčovým výstupem je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku.

Harmonogram projektu

  • 2022-2023 – příprava projektu
  • 2023-2027 – realizace projektu
  • 2028 – zahájení provozu

Partneři projektu

  • České vysoké učení technické – centrum UCEEB
  • Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Geofyzikální ústav AV ČR
  • Město Litoměřice
Nositel projektu:
Česká geologická služba
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
areál bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
1 210 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
10 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 200 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.