Hlavním záměrem projektu je výstavba hlubinného geotermálního zdroje pro teplárnu v Litoměřicích. Projekt přispěje k řešení problémů a výzev v energetice, ke snížení energetické náročnosti a k nahrazení fosilních zdrojů.

Projekt rozvíjí podmínky pro vývoj a aplikaci nových čistých zdrojů energie a možností ukládání do horninového prostředí pro mezisezónní využití. Klíčovým výstupem je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku.

Harmonogram projektu

  • 2022 – příprava projektu
  • 2023 až 2027 – realizace projektu
  • 2027 – zahájení provozu

Partneři projektu

  • České vysoké učení technické-UCEEB
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Geofyzikální ústav AVČR, v. v. i.
  • ENERGIE Holding, a.s.
  • Cheminvest, s.r.o.
  • Město Litoměřice
Nositel projektu:
Česká geologická služba
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
areál bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
1 315 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
65 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 250 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.